Firemní hodnoty

Ambice

výkonnost, neustálé zlepšování, rozvoj lidí

iStock-680407116-min

Zapojení

podnikavost, vytrvalost, odpovědnost, věrnost firmě

iStock-912675036-min

Jednoduchost

otevřenost, srozumitelnost, praktické myšlení

iStock-1016779882-min

Byly nadefinovány Skupinou v roce 2014

Přijmutím těchto základních hodnot dokážeme společným úsilím dále rozvíjet naši společnost a neustále se zlepšovat. Důležité je mluvit o problémech, nehledat důvody, proč to nejde, ale nalézt společná řešení, jak to udělat správně. Pokud budeme všichni táhnout za jeden provaz, mnohonásobně se nám všem vrátí vložené úsilí, ať už ve formě různých benefitů pro zaměstnance, kulturního vyžití, tak v neposlední řadě v odměňování a tato skutečnost povede ke spokojenosti nás všech.